Affordable Access

Het Visscherijblad 21 maart 1941

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

LICHTEN MAART alt ■an 1 Z 6.28 17.23 2 z 6.26 17.25 3 M 6.24 17.26 4 D 6.22 17.28 5 W 6.20 17.30 6 D 6.18 17.32 7 V 6.16 17.33 8 z 6.13 17.35 9 z 6.11 17.36 10 M 6.09 17.38 11 D 6.07 17.40 12 W 6.05 17.41 13 D 6.02 17.43 14 V 6.00 17.44 15 z 5.58 17.46 16 z 5.56 17.48 17 M 5.54 17.50 18 D 5.51 17.51 19 W 5.49 17.53 20 D 5.47 17.55 21 V 5.45 17.56 22 z 5.42 17.58 23 z 5.40 17.59 24 M 5.38 18.01 25 D 5.36 18.03 26 W 5.33 18.04 27 D 5.31 18.06 28 V 5.29 18.08 29 Z 5.27 18.09 30 z 5.24 18.11 31 M 5.22 18.12 Deze t abe l geef t h e t wezenl i jk uur volgens de zon. HET VISSCHB&/BIAD -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _ HOOGWATER MAART 6 D 4.59 17.26 7 V 5.57 18.36 8 z 7.18 20.02 9 z 8.44 21.20 10 M 9.53 22.21 11 D 10.46 23.09 12 W 11.32 23.52 13 D — 12.13 14 V 0.34 12.55 15 z 1.16 13.37 16 z 1.57 14.18 17 M 2.40 15.01 18 D 3.24 15.47 19 W 4.12 16.37 20 D 5.07 17.39 21 V 6.18 19.00 22 z 7.46 20.29 23 z 9.09 21.44 24 M 10.14 22.41 25 D 11.04 23.25 26 W 11.44 - - 27 D 0.02 12.20 28 V 0.36 12.52 29 z 1.08 13.24 30 z 1.39 13.53 31 M 2.09 14.24 De uurwerken aan land vertoo- nen twee uur later. Drukkerij en Bureel Telefoon: 73.758 Tel. Huis: 73.910 NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE Postcheckrekening 1070.98 Verschijnt eiken Vrijdag avond Bestuurder-Eigenaar : P. VANDENBERGHE Handelsregister 5327 ABONNEMENTEN : BINNENLAND : Een jaa r, 30 fr. ; 9 m aanden, 25 fr. ; 6 m aanden, 15 fr. ; 3 m aanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr. De Verzekering der Visschers tegen Bedrijfsongevallen in de huidige omstandigheden In de huidige om standigheden kunnen zich gansch onvoorziene voorvallen voor­ doen w at betreft de verzekering tegen arbeidsongevallen der te werk gestelde visschers. Het past bijgevolg deze geval­ len eens van nabij te onderzoeken. A. — Belgische visschers a a n boord van v is sche rsvaar tuigen door de Overheid opgeëischt en die de visscheri j voort zouden kunnen uitoefenen. Dit geval h eeft zich tot op heden in de visscherij n iet voorgedaan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments