Affordable Access

Nové prameny k Dvořákovu Klavírnímu koncertu

Authors
Publisher
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Kabinet hudební historie
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ml Literature Of Music

Abstract

zlom 113-210 Nové prameny k Dvofiákovu Klavírnímu koncertu Ludmila ·mídová V souvislosti s plánováním Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka bylo třeba přistoupit k novému, důkladnějšímu průzkumu notových a nenotových pra- menů a k dohledávání pramenů, jejichž význam u nás dříve nebyl spatřován (např. provozovacích materiálů). Při průzkumu pramenů k Dvořákovu Klavírnímu kon- certu op. 33 se vynořila dvě nová závažná fakta. V Moravském zemském muzeu v Brně byl objeven významný opis koncertu. Díky němu se do konkrétní roviny posouvají náznaky obsažené v literatuře,1 že Antonín Dvořák toto dílo před tím, než vyšlo tiskem, přepracoval. Pomocí tohoto opisu je nyní možno rekonstruovat fáze Dvořákovy kompoziční práce na Klavír- ním koncertu. Pátrání po provozovacích materiálech použitých při premiéře díla (zřejmě opisech hlasů), na jejichž základě by mohly být znalosti o dvou verzích dí- la ještě rozšířeny a upřesněny, bylo zatím neúspěšné. Na základě publikované korespondence2 a nového průzkumu dobového tisku byly získány první poznatky o věnování díla Eduardu Hanslickovi. Zmíněným klíčovým zjištěním jsou věnovány následující dvě kapitoly tohoto textu. Další nové prameny se neprokázaly jako autorizované, jsou proto pouze zmí- něny na následujících řádcích. Jedná se o tištěný provozovací materiál3 z koncertu konaného 12. března 1898 v Praze, na němž kromě Klavírního koncertu zazněly ještě Polednice, Zlatý kolovrat a Slovanská rapsodie č. 1, které skladatel sám diri- goval. Provedení Klavírního koncertu řídil Oskar Nedbal.4 To, že byl použit zmíně- ný notový materiál, dokazují vpisy data uvedení v partu violoncella a hoboje.5 Dal- ší prameny, rukopisy hlasů violoncella a kontrabasu uložené společně s výše zmíněným notovým materiálem, se ukázaly jako opisy prvního tisku (Hainauer, r. 1883).6 Nadále zůstává nedoloženo, zda skladatele k tvorbě Klavírního koncertu pod- nítil klavírista Karel Slavkovský, jak uvádí některá literatura.7 Jeho pozůstalost je nezvěstná. 191 © Academi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments