Affordable Access

Textos recuperats. Del Vilassar marítim

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_06 TEXTOS RECUPERATS Del Vilassar marítim El text que preseníem a\ui é.s original del senyor FEUCIA SUST I VI^ES i va ser publicat al diari barceloní La Veu de Catalunya del diumenge dia 24 de juliol de 1921, junlament amh altres sis arricies d'autors vilassarencs sobre temes locáis, en dues planes que duen el titol de «Viles de Catalunya: Vilassar de Mar». Una breu síntesi biográfica del senyor Felicia Sust la va publicar Agustí Martín i Sabaier en el número 3 d'aquest mateix butlleti Singladures, del desembre de 1986. — BAS. Del tros de costa entre Barcelona i Mataré, és potser Vilassar de Mar, de primer el poblé, i avui la vila, que amb mes delit ha treballat sempre per a fomentar en la seva plat- ja la industria marítima. No té pas la culpa de no haver assolit l'éxit que es ben mereixia peí seu esfor?; una serie de cau- ses de carácter general, que no seria ara del cas considerar, varen un dia aturar l'empenta que havia arribat a prendre, posant, així, ñ a una de les planes glorioses que ha pogut teñir Vilassar en la seva historia marítima. Corresponent a la formació i creixen^a del poblé, quan tot just acabava de teñir vida propia municipal, va anar aug- mentant de mica en mica a la platja el nombre de barques pescadores; i, quasi ja de seguida, ja hi va haver un mestre d'aixa, només que per a dedicar-se a canviar cintes, posar rombais. en una paraula, per les petites operacions de qué podien ésser objecte les barques. S'emprenia aquest home a cada moment obres de mes importancia, i va arribar ja a construir bots i barquetes de pesca, de manera que sense pensar-s'ho ja es va trobar de fet amb un esteller. I ara sí que, fent una digressió, demano de cor a qui sigui que em respecti aquesta paraula «esteller», i que no l'esbor- ri per a canviar-la amb la de «drassana», que és el mot amb qué per mi ara imprópiament s'anomena. Potser es podría provar que «drassana» (en castellá antic «atarazana» i en el modem «arsenal») no és pas el mateix que «aste

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F