Affordable Access

"urBANALización. Paisajes comunes, lugares globales". Trobada Anual del Grup de Geografia Urbana, AGE. Barcelona, 20 i 21 de juny del 2003

Authors
Publisher
Documents d'Anàlisi Geogràfica
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DAG 43 001-230 Resum Durant els dies 20 i 21 de ju porània de Barcelona, la Trob Geògrafs Espanyols sota el tí aquests dies es tractaren dive nous processos urbans que g i l’homogeneïtat en el seu ús Paraules clau: urBANALitz històric. Resumen. «urBANALización Durante los días 20 y 21 de poránea de Barcelona el Enc ción de Geógrafos Españoles res globales». En estos días se hacer ciudad y a nuevos pro especialización de los lugares Palabras clave: urBANALiza tro histórico. Résumé. «urBANALisation. Du 20 au 21 juin 2003 a lieu contre Annuel du Groupe de nols sous le titre «urBANALi on a travaillé différentes ques nouveaux processus urbains et l’homogénéité pendant so Mots clé: urBANALisation, b torique. Doc. Anàl. Geogr. 43, 2004 199-202 «urBANALización. Paisajes comunes, lugares globales». Trobada Anual del Grup de Geografia Urbana, AGE. Barcelona, 20 i 21 de juny del 2003 Pere Suau Sánchez Universitat Autònoma de Barc 08193 Bellaterra (Barcelona). peresuau@yahoo.es ny del 2003, es va celebrar, al Centre de Cultura Contem- ada Anual del Grup de Geografia Urbana de l’Associació de tol d’«urBANALització. Paisatges comuns, llocs globals». En rses qüestions referents a les noves maneres de fer ciutat i a eneren un territori caracteritzat per l’especialització dels llocs quotidià. ació, banal, consum, reforma urbana, turisme urbà, centre . Paisajes comunes, lugares globales» junio de 2003, se celebró en el Centro de Cultura Contem- uentro Anual del Grupo de Geografía Urbana de la Asocia- bajo el título de «urBANALización. Paisajes comunes, luga- trataron varias cuestiones referentes a las nuevas maneras de cesos urbanos que generan un territorio caracterizado por la y la homogeneidad en el uso cotidiano que de ellos se hace. ción, banal, consumo, reforma urbana, turismo urbano, cen- Paysages communs, lieux globaux» au Centre de Cultura Contemporània de Barcelona le Ren- Géographie Urbaine de l’Association des Géographes Espag- sation. Paysages c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F