Affordable Access

Tjetjenienkrigets inverkan på den ryska demokratin

Authors
Publisher
Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen
Publication Date
Keywords
  • Tjetjenien
  • Ryssland
  • Demokrati
  • Demokratisering
  • Säkerhetspolitik
  • Social Sciences
  • Samhällsvetenskaper
  • Social Sciences

Abstract

Detta arbete behandlar Rysslands demokratiseringsprocess, och syftar till att studera vilka inslag av demokrati som förekommer i dagens ryska samhälle samt utröna vilka komplikationer Tjetjenienkriget fått för dess utveckling. Demokratibegreppet har vi delat in i tre avgränsningar, det politiska samhället, det civila samhället och det rättsstatliga samhället, vilka analyseras var för sig. I det politiska samhället behandlar vi frågor om Ryssland relationer med omvärlden samt konsekvenser av politisk ojämlikhet. Det civila samhället tar upp den ryska medieapparaten samt människornas rätt att organisera sig i sociala ickestatliga organisationer. Rättsstaten behandlar vikten av att ha ett stabilt regelverk samt betydelsen av dess efterlevnad. Resultaten tyder på att Tjetjenienkriget haft stor inverkan på demokratiseringen då det inneburit en degradering av den ryska rättstaten genom alla övergrepp mot civila som begåtts i samband med konflikten och lett till allmänt ökad brutalisering i det ryska samhället. Därtill har det bidragit till att skapa ett säkerhetstänkande vilket medfört att det styrande skiktet i Ryssland fått större handlingsutrymme och i allt högre grad kunnat göra inskränkningar i det civila samhället.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments