Affordable Access

SIGNIFICANCE OF FEEDING ANIMALS IN EVALUATION OF HYGIENIC QUALITY OF FOOD

Authors
Publisher
Croatian society of agronomist
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Hranidba životinja predstavlja osnovicu stočarske proizvodnje. Poznato je da u suvremenoj stočarskoj proizvodnji postoje određeni sustavi hranidbe pojedinih životinja te da se u tom smislu sastav stočne hrane prilagođje potrebama dotičnog uzgoja (za meso, mlijeko, jaja i dr.). Takva intenzivna proizvodnja uključuje primjenu različitih dodataka u smislu poboljšanja prinosa, boljeg nutricionističkog sastava namirnica animalnog podrijetla te utjecaja na probavljivost kao i dijetetske vrijednosti gotovog proizvoda. Ipak, treba naglasiti da takva proizvodnja nosi u sebi značajne rizike. Uporaba kemijskih sredstava u zaštiti bilja te uporaba veterinarskih lijekova u hrani za životinje najznačajniji su načini kemijskog onečišćenja animalnih namirnica i time ugroze zdravlja ljudi. Posebno treba naglasiti opasnosti onečišćenja od industrijskih zagađivala poput PCB i kovina koji putem stočne hrane i namirnica animalnog podrijetla dospijevaju u organizam čovjeka. Osim navedenih tvari značajan problem u veterinarskom javnom zdravstvu predstavljaju mikotoksini koji na jednak način, od onečišćenih krmiva preko životinja, ugrožavaju zdravlje ljudi. Spomenuta se onečišćenja zajedno s enteropatogenim i drugim bakterijama (Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria spp. i dr.) probijaju u prehrambenom lancu. Provođenjem sustavne kontrole „od polja do stola“ te dobre proizvođačke i veterinarske prakse mogu se smanjiti rizici od stataka navedenih tvari u namirnicama životinjskog podrijetla, što je prema legislativi EU i obveza u pogledu zaštite zdravlja ljudi. Kriteriji zdravstvene ispravnosti hrane za životinje sve su bliži kriterijima zdravstvene ispravnosti namirnica, što ukazuje na značenje utjecaja hranidbe životinja na sigurnost namirnica životinjskog podrijetla. Propis koji regulira ocjenu zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje od 2003. godine jest Zakon o hrani. Njime se u R. Hrvatskoj uređuju opća načela i zahtjevi koji se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje te obveze subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments