Affordable Access

L'Espiroquetosi ictero-hemorràgia a Espanya

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'Espiroquetosi ictero-hemorràgia a Espanya L'ESPIROQUETOSI ICTERO-HEMORRAGICA A ESPANYA per i\'1ANEL DALMAU Des que ha estat tan estudiada la malaltia de Weil i que s'ha aconseguit per Inada i Ido produir-la al conill porqui experiment alment, la seva identificacio es molt mes fi cil; s'ha demostrat esser deguda a un espiroqueta i el mateix productor del tifus icterodes dels soldats dels fronts frances, angles i alemany. En Noguchi troba en les rates do New York una gran proporcio infectades on son ronyo i fetge d'un espiroqueta que, inoculat al peritoneu del conill porqui, li produia la malaltia tipica: als 7 6 8 dies, ictericia i mort bentost amb sufusions hemorragiqucs on les masses musculars, i d'aqui dedui la latencia d'una epidemia humana pos- sible. Jo, en una rata de claveguera do Barcelona, inoculant macerat do son fetge i ronyo al peritoneu d'un porqui, vaig pioduir-li la malaltia tipica; la re-inoculacio a dos porquins mes tingue tambe exit, es a dir, els produi icteri- cia, pero mes lieu i de la qual guariren espontaniament. Poso a 1'expectativa, mentre continuo amb En Miquel Balta aquest estudi, als clinics de la gran probabilitat 64 Publications de l'Institnt de Cieneies d'existencia de la malaltia do Well a Barcelona, caracterit- zada per prodroms bruscos amb vomits i febre , ictericia als 8 o 12 dies i albumina i pigments en 1'orina, amb depo- sicions bilioses i mortalitat molt baixa. En Martel Vila, de Tortosa, ha sospitat la malaltia en tres casos , quip diagnostic bacteriologic esta pendent. Laboralori Municipal del Parc. Director: R. Turro.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments