Affordable Access

Ivan Branko Šamija i Petar Ujević, Rječnik imotskoga govora

Authors
Publisher
Institute for Migration and Ethnic Studies
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - MT1_2002_finis.DOC PRIKAZI I RECENZIJE 113 Ivan Branko Šamija i Petar Ujević Rječnik imotskoga govora Zagreb: Zavičajni klub Imoćana, 2001., 280 str. Prema popisu stanovništva 1991. Imot- sku su krajinu činili grad Imotski i više od četrdeset okolnih naselja u Republici Hrvat- skoj. S obzirom da i narodnosno i povijesno i kulturno i gospodarski Imotskomu graviti- raju sela i varošice zapadne Hercegovine i južni dijelovi Duvanjske općine u Bosni, uobičajilo se odavno taj prostor nazivati Imotskim krajem. Upravo su tako postupili i autori ovoga Rječnika. U strukturi stanovništva Imotske krajine vrlo je malo starosjedilaca. Opće je mišlje- nje stručnjaka (Ante Ujević, fra Vjeko Vrčić, Mate Šimundić i dr.) da je većina stanov- ništva podrijetlom iz zapadne Hercegovine (iz migracija s kraja 17. i početka 18. sto- ljeća). Poslije oslobođenja Imotske krajine od Turaka (1717) Venecija s hercegovačko- crnogorske granice u blizini Trebinja nase- ljava pravoslavno stanovništvo (prvenstveno u okopoljska sela i grad Imotski, a nekoliko obitelji živi i u selu Svib). Svo stanovništvo Imotskoga kraja govor- no pripada štokavskom narječju. Hrvati su novoštokavski ikavci jugozapadnog tipa, a takvi su i imotski Srbi, iako se može prêtpo- staviti da su u kraju iz kojega su došli (u pr- voj polovini 18. stoljeća) govorili ijekavicom, jer se tako i danas govori na tim prostorima. Na rječnik stanovništva Imotske krajine bilo je utjecaja s više strana. Uglavnom bismo ih mogli klasificirati u tri skupine: a) utjecaj vladajućih naroda koji su tu gospo- darili (Turci, Talijani, Nijemci); b) govor susjednih sredina (odnosno sredina s kojima je stanovništvo Imotske krajine u dodiru); c) jezični i dijalektalni utjecaji zemalja u koje su Imoćani dolazili, u kojima su boravili i radili duže ili kraće. Prvu skupinu utjecaja primjećujemo, primjerice, u riječima: kadija, telal, ronda, stimadur, gruntovnica, aptak. Za drugu vrstu utjecaja dovoljno je spomen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments