Affordable Access

Verschwundene Barokkirche St. Veit in Vidovec

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

479 RADOVI UDK 726.54:7.034.7(497.523Vidovec)(091) Zavoda za znanstveni rad Prethodno priopćenje HAZU Varaždin Preliminary communication ___________________________________________________________ IVA POTOČNIK Primljeno: 02. 10. 2012. Varaždin Prihvaćeno: 28. 11. 2012. [email protected] NESTALA BAROKNA CRKVA SV. VIDA U VIDOVCU Uz malobrojne objavljene podatke o porušenoj baroknoj crkvi sv. Vida u Vidovcu kod Varaždina, ovaj rad sadrži povijesnoumjetničku analizu i interpretaciju podataka iz neproučenih kanonskih vizitacija 17. stoljeća. Pokušajem rekonstrukcije građevinskog razvoja i opremanja crkve umjetničkim i liturgijskim inventarom upotpunjuje se poznavanje jednog segmenta životnog vijeka tog nesta- log sakralnog spomenika u kontekstu lokalne kulturne baštine. Općina Vidovec u Varaždinskoj županiji smjestila se jugozapadno od gra- da Varaždina i obuhvaća 11 naselja, od kojih su za istraživanje srednjovjekovne sakralne baštine od izuzetne važnosti naselja Vidovec, Zamlača, Tužno i Nedel- janec. Naselje Vidovec, ujedno i središte općine, udaljeno je otprilike 7 km od grada i proteže se uz jednu od glavnih županijskih cesta. Upravo uz tu cestu u samom središtu naselja stoji župna crkva Sv. Vida sagrađena u prvoj polovici 19. stoljeća.1 No, izvori iz 17. stoljeća svjedoče da je na njenom mjestu nekada postoja- la starija, barokna crkva. Najraniji izvor o postojanju crkve na području današnje općine Vidovec popis je goričkog arhiđakona Ivana iz 1334. godine u kojem se spominje župna crkva sv. Ulrika u Zamlači.2 Na idućem popisu iz 1501. nalazimo za istu crkvu drugi titular; navedena je kao crkva sv. Vida u Zamlači, a bilježi se 1 Godina izgradnje 1829. zapisana je na svodu današnje župne crkve (AED 1829.). 2 J. Buturac, “Popis župa Zagrebačke biskupije od god. 1334.”, u: Kulturno-povijesni zbornik zagrebačke nadbiskupije, Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, Zagreb, 1944., str. 451.; podatak citira i K. Skočibušić, u: Općina Vidovec, Š

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F