Affordable Access

Verschwundene Barokkirche St. Veit in Vidovec

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date

Abstract

479 RADOVI UDK 726.54:7.034.7(497.523Vidovec)(091) Zavoda za znanstveni rad Prethodno priopćenje HAZU Varaždin Preliminary communication ___________________________________________________________ IVA POTOČNIK Primljeno: 02. 10. 2012. Varaždin Prihvaćeno: 28. 11. 2012. [email protected] NESTALA BAROKNA CRKVA SV. VIDA U VIDOVCU Uz malobrojne objavljene podatke o porušenoj baroknoj crkvi sv. Vida u Vidovcu kod Varaždina, ovaj rad sadrži povijesnoumjetničku analizu i interpretaciju podataka iz neproučenih kanonskih vizitacija 17. stoljeća. Pokušajem rekonstrukcije građevinskog razvoja i opremanja crkve umjetničkim i liturgijskim inventarom upotpunjuje se poznavanje jednog segmenta životnog vijeka tog nesta- log sakralnog spomenika u kontekstu lokalne kulturne baštine. Općina Vidovec u Varaždinskoj županiji smjestila se jugozapadno od gra- da Varaždina i obuhvaća 11 naselja, od kojih su za istraživanje srednjovjekovne sakralne baštine od izuzetne važnosti naselja Vidovec, Zamlača, Tužno i Nedel- janec. Naselje Vidovec, ujedno i središte općine, udaljeno je otprilike 7 km od grada i proteže se uz jednu od glavnih županijskih cesta. Upravo uz tu cestu u samom središtu naselja stoji župna crkva Sv. Vida sagrađena u prvoj polovici 19. stoljeća.1 No, izvori iz 17. stoljeća svjedoče da je na njenom mjestu nekada postoja- la starija, barokna crkva. Najraniji izvor o postojanju crkve na području današnje općine Vidovec popis je goričkog arhiđakona Ivana iz 1334. godine u kojem se spominje župna crkva sv. Ulrika u Zamlači.2 Na idućem popisu iz 1501. nalazimo za istu crkvu drugi titular; navedena je kao crkva sv. Vida u Zamlači, a bilježi se 1 Godina izgradnje 1829. zapisana je na svodu današnje župne crkve (AED 1829.). 2 J. Buturac, “Popis župa Zagrebačke biskupije od god. 1334.”, u: Kulturno-povijesni zbornik zagrebačke nadbiskupije, Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, Zagreb, 1944., str. 451.; podatak citira i K. Skočibušić, u: Općina Vidovec, Š

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Howard Veit.

on Hospitals Jan 16, 1979

R. VEITCH CLARK.

on BMJ Jan 31, 1953

Examinations of wooden sculptures from the altar o...

on Nuclear Instruments and Method... Jan 01, 2005
More articles like this..