Affordable Access

María Jaudenes Casaubón: Configurar una xarxa de biblioteques públiques a Madrid és un dels nostres grans reptes

Authors
Publisher
Item: revista de biblioteconomia i documentació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El procés de selecció de programaris de gestió per a les biblioteques universitàries i públiques de Catalunyanulli per a la Biblioteca de Catalunya Te cn ol og ia ic an vi s {B·D COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES DE CATALUNYA 7 item 43 (2006) / 7-23{ El procés de selecció de programaris de gestió per a les biblioteques universitàries i públiques de Catalunya i per a la Biblioteca de Catalunya Lluís ANGLADA I DE FERRER, Núria COMELLAS GAYA, Ramon ROS GORNÉ, Marta TORT PASCUAL RESUM: En la petita història de l’automatització de les biblioteques de Catalunya, la dècada dels vuitanta es caracteritza pels sistemes in house i la dels noranta, per l’aparició i expansió dels programes de claus en mà. A l’inici del segle actual, les biblio- teques del CBUC es plantegen el reemplaçament del sistema que algunes havien es- tat usant des de 1989. El 2004, les dues xarxes de biblioteques públiques catalanes se sumen al procés de canvi de sistema. S’expliquen els diferents moments del procés de selecció, les decisions que es van prendre i perquè, els treballs tècnics previs, així com la metodologia de selecció. MOTS CLAU: automatització, sistemes automatitzats, biblioteques universitàries, biblioteques públiques, Catalunya 1 L’AUTOMATITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES DEL CBUC (1989-2000) L’automatització amb sistemes de primera generació (in house o propis) té el seu inici en la dècada dels setanta a països com els EUA, el Regne Unit o els Països Baixos. A Catalunya, els sistemes propis es desenvolupen bàsicament en la dècada dels vuitanta, essent el primer sistema –també en l’àmbit espanyol– l’iniciat conjuntament per la Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya –llavors Universitat Politècnica de Barcelona– i «la Caixa». Lluís Anglada. Director. <[email protected]> Núria Comellas. Cap de Projectes. <[email protected]> Ramon Ros. Cap d’Informàtica. <[email protected]> Marta Tort. Cap de Suport Bibliotecari. <[email protected]> Consorci de Bibliote

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments