Affordable Access

Ochratoxin A in Wine

Authors
Publisher
Institute for Medical Research and Occupational Health
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Analitičko Vrednovanje
  • Hplc
  • Hrvatska
  • Imunoafinitetne Kolone
  • Mikotoksin
  • Analytical Validation
  • Croatia
  • Hplc
  • Immunoaffinity Colums
  • Mycotoxin

Abstract

Uvedena je metoda određivanja okratoksina A (OTA) u vinu uz pomoć tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti i testirana na 14 uzoraka vina proizvedenih u Republici Hrvatskoj. Uzorci su pročišćeni s pomoću imunoafinitetnih kolona. Metoda je vrednovana za primjenu u crnim i bijelim vinima određivanjem linearnosti (r2=0,997, odnosno 0,999), iskorištenja (88, odnosno 95 %) i preciznosti metode (RSD=3,1, odnosno 1,4 %). Detekcijski limit za crna i bijela vina bio je 10 ng OTA L-1. Koncentracija OTA u svim je crnim vinima bila iznad detekcijskog limita (22±11 ng L-1; srednja vrijednost±standardna devijacija), dok su od 7 analiziranih bijelih vina samo 4 bila kontaminirana ovim mikotoksinom (10±9 ng L-1). Tri uzorka bijelih vina koja nisu sadržavala OTA, bila su iz sjevernog dijela Hrvatske, odnosno iz dijela s kontinentalnom klimom, dok su sva vina skupljena iz južnog dijela (Istre, Primorja i Dalmacije) sadržavala OTA. Iako je OTA bio vrlo čest nalaz u vinu, niske koncentracije upućuju na to da OTA u vinu ne predstavlja značajni izvor izloženosti ljudi ovom mikotoksinu u našoj zemlji.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F