Affordable Access

Kar payı verimliliği çerçevesinde aktif portföy yönetimi ve İMKB uygulaması<br>

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finansman Bilim Dalı
Publication Date

Abstract

Yatırım kararlarında portföy seçimi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde, portföy yönetimi yatırım süreci içerisinde vazgeçilmez bir unsurdur. Sermaye piyasasında tek bir menkul kıymete yatırım yapmak birçok bakımdan risk içermektedir. Bu yüzden, yatırımcılar, farklı hisse senetlerine yatırım yaparak portföy oluşturmak ve bu yolla riski dağıtmak istemektedir. Yatırımcılar portföy oluştururken, birçok kriterin yanı sıra işletmelerin kar payı verimliliklerini de göz önünde bulundurmaktadır. Bu bağlamda, yatırımcılar, yüksek kar payı verimliliğine sahip hisse senetlerini portföylerine dahil etmektedir.Bu çalışmanın amacı, geçmiş dönemde hisse başına yüksek kar payı dağıtmış hisse senetlerini portföye alarak, piyasa endeksine göre daha yüksek bir getiri elde edilebileceğini göstermektir. Bu çerçevede, portföyler, İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin ortalama aylık kar payı verimlilikleri hesaplanarak oluşturulmuş ve üçer aylık dönemler itibariyle revize edilmiştir.<br />Portfolio selection has a huge importance on investment decides. Nowadays, portfolio management is a indispensable component of investment process. Investing in only one security in the capital market embodies a risk in many respects. Hence, investors would like to construct a portfolio and spread this risk by investing in different shares.Investors consider dividend yield of firms as well in addition to lots of criterions while constructing portfolio. In this context, invsetors add shares having high dividend yield to their portfolios.The object of this study is to express that more returns compared to market index would be obtained by buying shares which payed high dividend per share in previous periods. In this context, portfolios have been constructed by calculating average monthly dividend yields of shares which are traded at ISE and revised as of three-month periods.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.