Affordable Access

Politologija između političkog društva i podruštvljene politike

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Politologija izmedu političkog društva i podruštvljene politike Dimitar Mirčev Netko je bio rekao da to što se jedna naučna disciplina bavi sama sobom jeste zapravo dokaz njene nezrelosti ili njene nedovoljne konstitui- sanosti. Sa tog stanovišta bi možda i objavljivanje rada »Za politologijuc prof. Bibiča bio dokaz u tom smislu. S druge strane, mi se već dvije-tri dekade bavimo proučavanjem političkog fenomena u našem savremenom društvu i zaista je već stečen dosta širok fond saznanja o n jemu; postoji i fond široko pretresanih iskustava o upotrebi naših teorijskih pristupa, istraživačke strategije, metodologije itd., i ovo je nesumnjivo dobra pri· lika za bilansiranja tih iskustava. Ja sc slažem sa ocenama da je objavljivanjem knjige »Za politologijuc, prof. Bibič zaokružio jedan značajni naučni opus koji je, bez svake sumnje, već duboko ugrađen u temelje naše suvremene politologije. Imamo pred sobom delo jednog od najaktivnijih autora i poslanika moderne jugosloven- ske politologije. To delo svakako afirmiše, pretresa i usmerava isk-ustva, dostignuća i nastojanja politologije da se ugradi u naučnu i društvenu svest samouprav- nih kretanja u nas. Istovrem eno, stiče se i utisak da je to delo ipak u biti kritično u odnosu na ta dostignuća i rezultate nauke u nas, da je intonirano sa dosta skepse, nezadovoljstva sa postojećim, sumnjom u ostvarenja i traganjem za boljim. ćak i strukturom knj ige, izborom radova koji su u nju uključeni, autor je prevalentno orijentisan na bavljenje pitanjem dokle je naša poli· tologija stigla i gde bi i na koji način trebalo da stigne, a da bi bila u relaciji sa epohalnim preobražajima samoupravnog socijalističkog društva, sa tekovinama koje ono objektivno i istorijski uvodi u fakturu i u univer- zum saVTemenog političkog društva. Zapažamo, listajući knjigu, da prof. Bibič već više od 15 godina pi~e. govori, razmišlja o tome koji su zadaci naše politologije, koje je njeno - kako on kaže - poslanstvo danas, njen smisao, funkci

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F