Affordable Access

Đo lường chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập và sự hài lòng của khách hàng - Nghiên cứu trường hợp công ty KPMG Việt Nam :

Authors
Publisher
Đại học Kinh tế TP.HCM,
Publication Date
Keywords
  • Dịch Vụ Kiểm Toán

Abstract

Thực trạng và giải pháp đo lường chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập và sự hài lòng của khách hàng - Nghiên cứu trường hợp công ty KPMG Việt Nam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments