Affordable Access

Analýza spokojenosti zákazníků společnosti vykupující sběrné suroviny / Customers Satisfaction Analysis of a Company Purchasing Scrap Material

Authors
  • Dědková, Anežka
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků sběrny Klimkovice, která je součástí společnosti KOMEX trade, s.r.o. První část práce je zaměřena na teoretická východiska s orientací na spokojenost zákazníka a dotazníkové šetření. V druhé části je provedena SWOT analýza, která popisuje současný stav společnosti a sběrny Klimkovice, která je následně použita jako zdroj pro zpracování dotazníkového šetření. Další část se věnuje metodice výzkumu, kde je detailně popsán postup, který je následně aplikován. Praktická část obsahuje analýzu dat nasbíraných pomocí dotazníkového šetření. Na základě těchto dat byly vytvořeny návrhy a doporučení. / The Diploma Thesis deals with analysis of customer satisfaction in the field of secondary raw material purchase in Klimkovice which is part of company KOMEX trade, s.r.o. The first part focuses on theoretical basis of customer satisfaction and on survey interview. In the second part is described the current situation of the Klimkovice’s secondary raw material purchase via SWOT analysis which is after used as a source for survey interview. Next part deals with methodology of survey interview which is described in detail. Practical part contains analysis of data collected from the survey interview. In the last part are made suggestions and recommendations from determined results. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times