Affordable Access

Měření spokojenosti zákazníků na trhu kování a doplňkových materiálů / Customer Satisfaction Measurement of Furniture Fittings and Complementary Materials Market

Authors
  • Kotásková, Markéta
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem diplomové práce bylo měření spokojenosti zákazníků na trhu kování a doplňkových materiálů. Cílem práce bylo změřit zákaznickou spokojenost na B2B trhu s celkovými službami společnosti Démos trade, a. s. Zjišťování spokojenosti zákazníků probíhalo prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Jako nástroj sběru dat byl zvolen dotazník v elektronické podobě. Na základě analýzy dat a vyhodnocení výzkumu bylo zjištěno, že zákazníci jsou spíše spokojeni se společností Démos trade, a. s. Nejlépe hodnotili práci obchodních manažerů, především jejich ochotu a odbornost. / The topic of the diploma thesis was customer satisfaction measurement of furniture fittings and complementary materials market. The purpose of the diploma thesis was to measure customer satisfaction on the B2B market with the overall services of Démos trade, a. s. Customer satisfaction was determined through quantitative research. The form of collection for questionnaire was electronic analysis. Data was prepared using the SPSS program. The experience has shown that customers are rather satisfied with Démos trade, a. s. The best customers satisfaction was with the business Managers especially their willingness and expertise. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times