Affordable Access

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami společnosti České dráhy, a.s. / Customer Satisfaction Marketing Research with the Services of the Company, České dráhy, a.s.

Authors
  • Vavřinčíková, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 26/06/2013 / Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvalitu služeb společnosti ČD, a.s. ve vlacích expres na trase Ostrava Svinov – Praha hlavní nádraží. Základem práce je mnou vytvořený písemný dotazník, jehož výsledky jsou zpracovány v praktické části. Dále zde bude charakterizována teorie marketingového výzkumu a také společnosti ČD, a.s. Cílem mé práce je zjistit spokojenost zákazníků nejen se službami ve vlacích expres, ale i jiných faktorů ovlivňujících kvalitu cestování a na základě vyplněných dotazníků navrhnout možná opatření na zlepšení. / This bachelor thesis focuses on the quality of services provided by the company ČD, a.s. in express trains on the route Ostrava Svinov – Prague main railway station. The base of my work is created by a written questionnaire, the results are processed in a practical part. There will also be characterized the theory of marketing research and also of the company ČD, a.s. The aim of my work is to find out about customers’ satisfaction not only with services in express trains, but also with other factors that affects the quality of travelling, and on the basis of the completed questionnaires to suggest possible measures for improvement. / Prezenční / 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times