Affordable Access

Culture in the service of politics. The German question and relations between the German Democratic Republic and the Polish People’s Republic / Kultura w służbie polityki. Problem niemiecki a relacje NRD – PRL

Authors
  • Ostrowski, Marek
Publication Date
Sep 30, 2020
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The politics of memory and culture of the Polish People’s Republic alludes to Ideologiekritik in its idiosyncratic way characterized by Marxist utopianism. In reality, this leads to reversing this theory. The causes of fascism are seen in “German imperialism”. For political and strategic reasons the German Democratic Republic becomes one of the main partners of the Polish People’s Republic, with regard to which it is capable of accomplishing the guidelines of its policy in the cultural dimension. This is accompanied by an intensive cultural exchange between the two countries. In the language of official politics manifested, for instance, in the strategy of publishing houses of the Polish People’s Republic the culture of the two countries develop in a parallel fashion, which is an obvious product of the propaganda. / Z przyczyn polityczno-strategicznych jednym z głównych partnerów PRL, wobec którego jest w stanie realizować wytyczne swej polityki w wymiarze kulturowym jest NRD. Następuje intensywna wymiana kulturalna między tymi krajami. Na podstawie strategii wydawnictw PRL publikujących niemal każdy utwór literacki napisany przez pisarzy NRD można by sądzić, że kultury obu krajów rozwijają się równolegle. Jest to jednak oczywisty wytwór propagandowy.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times