Affordable Access

The creative cinematographic process at the service of national identity: Pedro Almodóvar and the promotion of Spanish stereotypes

Authors
  • Saavedra Llamas, Marta
  • Grijalba de la Calle, Nicolás
Publication Date
Jun 12, 2020
Source
VGTU
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Cultural expression and creativity contribute to shape national identity; movie experience reflects society. The way in which Pedro Almodóvar’s films facilitates a greater understanding of Spanish culture is the main thesis in this research. This study follows a double methodology: a descriptive documentary phase and an analysis of the filmmaker’s work. The latter includes two substages: a qualitative analysis based on a pattern dealing with different variables related to stereotype perception of Spain abroad; and a quantitative one, which highlights further procedures to approach the national culture. The insight provided by this research proves that Almodóvar actually spreads Spanish identity through his creative universe and empowers its stereotypes, yet by making them more modern: he points out the role of family, but he goes against the traditional model; he turns Madrid, Spain symbolic sight in the international standard about Spanish identity, into the kernel of his work; and he introduces some elements of Spanish popular culture like folklore, gastronomy, bullfighting or rural Spain. Santrauka Kultūrinė raiška ir kūrybiškumas padeda formuoti nacionalinį tapatumą, filmo patirtis atspindi visuomenę. Pagrindinė šio tyrimo ašis – būdas, kurį pasitelkiant Pedro Almodóvaro filmai padeda geriau suprasti Ispanijos kultūrą. Šis tyrimas atliekamas dviem metodais – aprašomąja dokumentika ir filmų kūrėjo darbo analize. Pastaroji apima dvi mažesnes dalis: kokybinę analizę, grindžiamą modeliu, skirtu įvairiems kintamiesiems nagrinėti, susijusiems su tuo, kaip Ispanija suvokiama užsienyje remiantis stereotipais, ir kiekybinę analizę, išryškinančią tolesnes procedūras, padedančias priartėti prie nacionalinės kultūros klausimų. Šiame tyrime plėtojama įžvalga įrodo, kad Almodóvaras plėtoja ispaniškąjį tapatumą išties per savojo kūrybinio viseto prizmę ir įgalina stereotipus, tačiau suteikia jiems šiuolaikiškumo: jis pabrėžia šeimos vaidmenį, tačiau priešinasi tradiciniam modeliui; žvilgsnį į Madridą (Ispanija) jis nukreipia ispaniškojo tapatumo tarptautinių standartų kryptimi, ir tai tampa jo kūrybos branduoliu; be to, jis pateikia tam tikrų Ispanijos populiariosios kultūros elementų iš folkloro, gastronomijos, bulių kovų ar kaimo gyvenimo. Reikšminiai žodžiai: costumbrismo, kūrybiškumas, šeima, nacionalinis tapatumas, Madridas, Pedro Almodóvaras, ispanų stereotipai.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times