Affordable Access

Tvorba specifických kompetenčních modelů ve zvolené organizaci / Creation of Specific Competency Models in a Chosen Organization

Authors
  • Timel, Jan
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá problematikou kompetenčních modelů. Cílem je vytvoření návrhu kompetenčních modelů pro dvě vybrané pozice v organizaci. Diplomová práce se skládá z teoreticko-metodické a aplikačně-ověřovací části, ve které jsou výsledné modely obsaženy. Prvotní oblastí využití těchto modelů je nábor a výběr zaměstnanců. Práce obsahuje rovněž i návrhy využití modelů v ostatních personálních činnostech. / This diploma thesis deals with competency models. The aim of the diploma thesis is to create a specific competency models for two selected positions in the organization. The diploma thesis consists of theoretical-methodical and application-verification part, which includes the resulting models. The primary focus of these models is the recruitment and selection. The thesis also contains proposals for the use of models in other personnel activities. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times