Affordable Access

COVID-19 en transport: Deel 2: een review van factoren van belang voor ontwerp van maatregelen en hun effecten

Authors
  • Shortall, R.M. (author)
  • Mouter, N. (author)
  • van Wee, G.P. (author)
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd geleid tot maatregelen gericht op personenmobiliteit (Shortall et al., 2021). In dit paper reviewen we de literatuur over factoren van belang voor het ontwerp van die maatregelen, en de effecten ervan op veiligheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid, economie en milieu. Zo’n review is van belang om te begrijpen waarom landen en steden bepaalde maatregelen wel of niet hebben ingevoerd, en waarom die bepaalde effecten hebben gehad. Dat begrip is nuttig voor het ontwerp van nieuw beleid. Factoren die ten grondslag liggen aan de invoering van transport gerelateerde maatregelen, hangen samen met de bredere discussie over COVID-19 maatregelen (o.a. t.a.v. social distancing). Daardoor is het niet mogelijk de zelfstandige invloed van determinanten gericht op transport, op de effecten (virusverspreiding, economie, welbevinden) vast te stellen. Verder blijken effecten van maatregelen sterk te verschillen tussen landen. Belangrijke determinanten voor die effecten zijn (1) socio-economische, (2) culturele, (3) politieke en (4) individuele factoren. Daarnaast blijkt de mate waarin mensen thuis kunnen werken, zeer belangrijk te zijn voor de invoering en effectiviteit van COVID-19 maatregelen. De mate waarin mensen ‘burgerzin’ hebben en vertrouwen in de overheid en instituties speelt een grote rol voor de naleving van adviezen en dwingende maatregelen. Ervaringen met eerdere virussen lijken een positieve bijdrage te hebben geleverd aan succesvol COVID-19 beleid. Een pro-sociale attitude gaat gepaard met een betere naleving. Als mensen de effectiviteit van dergelijke maatregelen hoger inschatten, handelen ze er meer naar. Het paper geeft verder aanbevelingen voor beleid en verder onderzoek. / Transport and Logistics

Report this publication

Statistics

Seen <100 times