Affordable Access

Kalkulace nákladů pro vyhodnocování ziskovosti zakázek / Cost Calculation for Evaluation of Orders Profitability

Authors
  • Veselá, Petra
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem této diplomové práce je zpracování kalkulace nákladů pomocí metodiky ABC (Activity Based Costing) pro vyhodnocení ziskovosti zakázek a srovnání s kalkulační metodou používanou ve společnosti ATES, spol. s r.o. První část této diplomové práce se věnuje charakteristice vybrané společnosti a teoretickému zpracování nákladů a nákladových kalkulací. Druhá praktická část práce analyzuje používaný kalkulační systém v dané společnosti a navrhuje kalkulaci nákladů pomocí metodiky Activity Based Costing. Následně porovnává obě metody a v závěru vyhodnocuje zjištěné poznatky. / The aim of the diploma thesis is the costs calculation processing by means of Activity Based Costing (ABC) methodology for evaluation of the profitability of orders and comparison with the calculation method used in the company ATES, spol. s r.o. The first part of this diploma thesis deals with the characteristics of the selected company and the theoretical processing of costs and cost calculations. The second practical part analyzes the used calculation system in the company and proposes the costs calculation by means of the Activity Based Costing methodology. In this practical part is also the comparison of both methods and the end of the diploma thesis belongs to the evaluation of the ascertained findings. / 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times