Affordable Access

Modul monitorování a řízení dislokovaných provozů. / Control and Monitor Module for Relocated Facility

Authors
  • Švec, Lukáš
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací přístroje pro monitorování a řízení dislokovaných pracovišť přes GSM síť pomocí SMS, založeném na mikroprocesoru od společnosti Atmel z řady AVR, který je programovaný v C pro mikrokontroléry. Část práce se také zabývá analýzou potřeb dislokovaných pracovišť, které jsem nasbíral za svou praxi. / This thesis describes the design and implementation of instruments for monitoring and management of remote workstations via SMS using GSM network, based on a microprocessor Atmel AVR series which is programmed in C for microcontrollers. Part of the thesis deals with the analysis of the needs of remote workstations from my practice. / 460 - Katedra informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times