Affordable Access

Smluvní vztahy ve facility managementu / Contractual relations in Facility Management

Authors
  • Lapiš, Radim
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem bakalářské práce je seznámení se se smluvními vztahy v oblasti Facility Managementu. Předmětem vytvoření praktické části bakalářské práce je bytový dům v městě Kopřivnice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy smluv a procesy jejich uskutečnění, dodržení podmínek smluvních vztahů a jejich porušení, příklady zdůvodnění odstoupení od smlouvy včetně jednotlivých příkladů využití v kontextu správy budovy. Dále je podrobněji rozebrána nájemní smlouva s patřičnými náležitostmi. V dalších kapitolách je zohledněna problematika uzavírání souvisejících smluv ve Facility Managementu a jejich definice v kontextu správy budovy a části normy ČSN EN 15221. Praktická část obsahuje smlouvy související s vybraným objektem a také jejich import do CAFM programu PIT FM. / The aim of this Bachelor thesis is to familiarize with contracts in Facility Management. The subject of the practical part of the Bachelor thesis is a block of flats in a city of Kopřivnice. In the theoretical part, individual types of contracts are described, as well as processes to their realizations, fulfilment of terms and their violation. Additionally, examples of grounds for cancellation of contracts with individual instances of their use in Facility Management are covered. Additionally, tenancy agreement with due necessities are analyzed in detail. In further chapters, issues of making contracts related to Facility Management and their definition in the context of regulation ČSN EN 15221. The practical part contains contracts related to the selected object and their import into the PIT FM program / 222 - Katedra městského inženýrství / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times