Affordable Access

Zhodnocení stavu a návrh technických opatření na malé vodní nádrži v obci Střítež nad Bečvou. / Condition assessment and technical measures proposal for the small dam in the village Střítež nad Bečvou.

Authors
  • Kubját, Michal
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu a následným návrhem technických opatření na malé vodní nádrži v obci Střítež nad Bečvou. V kapitole zhodnocení stavu je popsán stávající stav a technické problémy, které byly zjištěny v rámci průzkumu řešené nádrže. Další kapitola popisuje teoretická východiska řešené problematiky. V části návrhu technických opatření jsou zpracována řešení technických problémů. Pro jednotlivá technická opatření je vypracováno ekonomické zhodnocení předpokládaných finančních nákladů. Zhodnocení stavu a návrhy technických opatřeni jsou popsány v textu a ve výkresové části. Ekonomické zhodnocení je vypracováno ve formě tabulky v textu práce. / My thesis assesses the current condition of the small water reservoir in the municipality of Střítež nad Bečvou and presents draft technical measures for improvement of the condition. The chapter “Condition Assessment” describes the current condition and technical problems that had been identified during the survey of the reservoir. The next chapter introduces the theoretical background of the addressed issues. Solutions to the technical problems are presented in the part of the thesis dealing with technical measures. Economic evaluation of estimated costs has been made for each individual technical measure. Assessment of the condition and draft technical measures are described in the text and in the drawing part. The economic evaluation data is provided in a table included in the text of the thesis. / 546 - Institut environmentálního inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times