Affordable Access

Analýza konkurence na trhu mobilních operátorů / The Competitive Analysis on the Mobile Operators Market

Authors
  • Mulková, Karolína
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 26/06/2013 / Tématem této bakalářské práce je Analýza konkurence na trhu mobilních operátorů. Bakalářská práce se zabývá kvalitou služeb poskytovanou mobilními operátory v České republice. Jedná se o Vodafone Czech Republic a. s., T-Mobile Czech Republic a. s. a Telefónica Czech Republic a. s. Cílem bylo srovnat služby mobilních operátorů a najít jejich silné a slabé stránky. Stěžejním operátorem byl v této práci Vodafone Czech Republic a. s. Při výzkumu byla použita metoda Mystery shopping. V bakalářské práci jsou uvedena doporučení, která by mohla přispět ke zlepšení zákaznického servisu společnosti Vodafone Czech Republic a. s. / The thema of bachelor thesis is The Competitive Analysis on the Mobile Operators Market. The bachelor thesis deals with quality of services provided by mobile operators in the Czech Republic. These are Vodafone Czech Republic a. s., T-Mobile Czech Republic a. s. and Telefónica Czech Republic a. s. The objective of the thesis was to compare services of mobile operators and to find their strengths and weaknesses. The main focus was done on Vodafone Czech Republic a. s. The research used the Mystery shopping method. Mentioned recommendations could improve customer service offerred by Vodafone Czech Republic a. s. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times