Affordable Access

Access to the full text

Comparison of shallow foundation design using Eurocode 7 and Polish Standard

Authors
  • Olchawa, Andrzej
  • Zawalski, Andrzej
Type
Published Article
Journal
Journal of Water and Land Development
Publisher
Walter de Gruyter GmbH
Publication Date
Mar 01, 2014
Volume
20
Issue
1
Pages
57–62
Identifiers
DOI: 10.2478/jwld-2014-0007
Source
De Gruyter
Keywords
License
Green

Abstract

Wykonano obliczenia nośności podłoża spoistego na podstawie PN-B-03020:1981P i Eurokodu 7. Do obliczeń wg Eurokodu 7 przyjęto zmodyfikowane przez autorów parametry wytrzymałościowe gruntu spoistego: wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu cu, efektywną spójność c' i efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ'. Wartości tych parametrów zależą od parametru wiodącego stopnia plastyczności IL. Wykonano obliczenia nośności podłoża dla dwóch stóp fundamentowych o wymiarach B × L = 2,0 × 3,0 m i 1,5 × 2,0 m oraz jednej ławy fundamentowej 2,0 × 14,0 m. Obliczoną nośność podłoża wg EC 7 zredukowano mnożąc przez współczynnik α = 0,87 celem uwzględnienia stosowanych różnych współczynników obciążeń w Polskich Normach i Eurokodach. Przeprowadzone analizy obliczeń wykazały porównywalne nośności podłoża niezależnie od przyjętej normy EC 7 i PN dla stóp fundamentowych. Natomiast we wszystkich analizowanych przypadkach nośność ław fundamentowych obliczona wg Eurokodu 7 była większa od obliczonej wg PNB- 03020:1981P. Przyczyną są różnice w wartościach i sposobie uwzględniania częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz różnice w wartościach współczynników kształtu uwzględnianych we wzorze na całkowitą wartość oporu granicznego podłoża gruntowego.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times