Affordable Access

Komparace leadershipu a vrcholového managmentu ve vybraných společnostech různých velikostí / Comparison of Leadership and Top Management in Selected Companies of Different Sizes

Authors
  • Černík, Ondřej
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce „Komparace leadershipu a vrcholového managementu ve vybraných společnostech různých velikostí“ definuje pojmy management, leadership a jejich vnímání. Následně pak zkoumá jejich aplikaci ve třech vybraných společnostech. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována charakteristice jednotlivých pojmů sledované oblasti, především managementu, leadershipu, roli manažera a lídra a stylům vedení. V praktické části jsou představeny tři firmy rozdílné velikosti. Za použití analýzy a komparativní metody jsou zachyceny rozdílnosti fungování vrcholového managementu a leadershipu, stylů vedení a vztahů vedoucích pracovníku ke svým zaměstnancům. / The Bachelor thesis „Comparison of Leadership and Top Management in Selected Companies of Different Sizes“ defines management, leadership and their perception. Furthemore, it analyzes their application on examples of three selectors companies. The thesis is devided into two parts. The theoretical part describes terminology: management, leadership, the role of manager and leader, and leadership styles. The practical part of the thesis evaluates three companies of different sizes. Using analytic and comparative methods, differences in senior management and leadership, leadership style, and senior management relationships with the employees are outlined. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times