Affordable Access

Porovnání péče o zaměstnance ve vybraných společnostech / Comparison of Employee Care in Selected Companies

Authors
  • hejlová, ludmila
Publication Date
Jun 05, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce zkoumá péči o zaměstnance ve dvou vybraných společnostech s cílem posoudit a porovnat uplatňované přístupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část shrnuje východiska povinné a dobrovolné péče o zaměstnance. Praktická část představuje vybrané společnosti a analyzuje jejich péči o zaměstnance. Výsledkem práce jsou návrhy a doporučení na zlepšení péče o zaměstnance ve vybraných společnostech. / The bachelor thesis looks into the care of employees in two selected companies with the aim to assess and compare applied approaches, determine possible problems and propose suitable solutions. The theoretical part summarizes the starting points of obligatory and voluntary care for employees. The practical part introduce selected companies and analyzes their care for employees. The result of this thesis are proposals and recommendations that could help to improve the care for employees in selected companies.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times