Affordable Access

Comparing Cloud Architectures in terms of Performance and Scalability

Authors
  • Jääskeläinen, Perttu
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Cloud Computing is becoming increasingly popular, with large amounts of corporations revenue coming in from various cloud solutions offered to customers. When it comes to choosing a solution, multiple options exist for the same problem from many competitors. This report focuses on the ones offered by Microsoft in their Azure platform, and compares the architectures in terms of performance and scalability.In order to determine the most suitable architecture, three offered by Azure are considered: Cloud Services (CS), Service Fabric Mesh (SFM) and Virtual Machines (VM). By developing and deploying a REST Web API to each service and performing a load test, average response times in milliseconds are measured and compared. To determine scalability, the point at which each service starts timing out requests is identified. The services are tested both by scaling up, by increasing the power of a single instance of a machine, and by scaling out, if possible, by duplicating instances of machines running in parallel.The results show that VMs fall considerably behind both CS and SFM in both performance and scalability, for a regular use case. For low amounts of requests, all services perform about the same, but as soon as the requests increase, it is clear that both SFM and CS outperform VMs. In the end, CS comes ahead both in terms of scalability and performance.Further research may be done into other platforms which offer the same service solutions, such as Amazon Web Services (AWS) and Google Cloud, or other architectures within Azure. / Molntjänster blir alltmer populära i dagens industri, där stora mängder av företagens omsättning består av tjänster erbjudna i form av molnlösningar. När det kommer till att välja en lösning finns många för samma problem, där det är upp till kunden att välja vilken som passar bäst. Denna rapport fokuserar på tjänster erbjudna av Microsofts Azure plattform, i en jämförelse av arkitekturer som belastningstestas för att mäta prestanda och skalbarhet.För att avgöra vilken arkitektur som är optimalast mäts tre olika tjänster erbjudna i Azure: Cloud Services (CS), Service Fabric Mesh (SFM) och Virtual Machines (VM). Detta görs genom att utveckla och deploya ett REST Web API som är simulerat med användare, där prestanda mäts genom att ta medelresponstiden i millisekunder per anrop. För att avgöra skalbarhet identifieras en punkt där tjänsten inte längre klarar av antalet inkommande anrop och börjar returnera felkoder. Maskinerna för varje tjänst testas både genom att skala upp, genom att förstärka en maskin, men även genom att skala ut, där det skapas flera instanser av samma maskin.Resultatet visar att Virtual Machines hamnar betydligt efter både CS och SFM i både prestanda och skalbarhet för ett vanligt användarfall. För låga mängder anrop ligger samtliga tjänster väldigt lika, men så fort anropen börjar öka så märks det tydligt att SFM och CS presterar bättre än Virtual Machines. I slutändan ligger CS i framkant, både i form av prestanda och skalbarhet.Vidare undersökning kan göras för de olika plattformarna erbjudna av konkurrenter, så som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud, samt andra arkitekturer från Azure.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times