Affordable Access

Communication of strategy : important factors

Authors
  • Håkansson, Emma
  • Nilsson, Carolina
Publication Date
Jan 01, 2003
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva vilka faktorer som har betydelse för hur ledningen i en organisation kommunicerar strategi till medarbetarna. För att kunna uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har samlat in vår empiri med hjälp av intervjuer utformade som samtal. I analysen har vi sedan tolkat materialet utifrån de teorier vi funnit kunna hjälpa oss förstå det studerade. Vi har funnit 14 faktorer som har betydelse för hur strategi kommuniceras. Dessa har vi sedan kunnat dela in i medvetna och omedvetna. Vi har dessutom utvecklat begrepp, i form av fyra olika kommunikationskulturer. Våra undersökta företag är en blandning av dessa kulturer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times