Affordable Access

Coding and Decoding of Reed-Muller Codes / Kodning och avkodning av Reed-Muller koder

Authors
  • Meyer, Linda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

In this thesis some families of linear error correcting codes are presented. The reader will find a general description of binary codes and more specific details about linear codes such as Hamming, repetition codes, Reed-Muller codes, etc. To fully immerse ourselves in the methods of coding and decoding, we will introduce examples in order to contribute to the understanding of the theories.   In these times of much communication through computer technology, our daily lives involve a substantial amount of data transmission. It is essential that these data are transmitted without errors through the communication channels. Therefore, the scientific field of error-correcting codes holds a significant importance in many aspects of todays society.   The main goal of this thesis is to study linear block codes which belong to the class of binary codes. In this case we will attribute a more prominent role to first order Reed-Muller codes. / I den här uppsatsen kommer flera varianter av linjära felrättande koder att presenteras. Läsaren får ta del av en allmän beskrivning av binära koder och en mer detaljerad framställning av linjära koder så som Hamming, repetitionskod, Reed-Muller kod m.m. Tillsammans med en fördjupning i ämnet, avseende metoder för kodning och avkodning, kommer vi att ge exempel för att bidra till förståelsen.   Den digitala eran, som vi lever i, innefattar att datatransmission är en del av vår vardag. Vår frekventa användning av mobila enheter visar på hur viktigt det är att data överförs korrekt via kommunikationskanalerna. Av den anledningen är vetenskapen om felrättande koder högaktuell i dagens samhälle.   Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att studera linjära block-koder som tillhör klassen binära koder. I det här fallet kommer vi att fokusera lite extra på Reed-Muller koder av första ordningen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times