Affordable Access

Cleaning of H2S from polluted air using peat biofilter

Authors
  • Vaiškūnaitė, Rasa
Publication Date
Sep 14, 2020
Source
VGTU
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Every year about 64 thousand tons of polluted air is being released to the ambient air. More than 30% of this pollution consists of toxic sulfur compounds. The properties of biological air cleaning technology – biofoltration with peat media – has been discussed in the article. Research was performed by using biofilter from Vilnius Gedimi-nas technical university laboratory. During testing ambient air, polluted with sulfur dioxide, was pulled through the biomedia with division of Thiobacillus microorganisms and calculations of cleaning efficiency were performed. Was determined the efficiency of peat biofilter charge (changing the technical characteristics of the air flow rate, the number of layers, the pollutant concentration value) depending on the nature of the investigated sulfur compounds and their concentrations. Article in English. H2S šalinimas iš užteršto oro, naudojant biofiltrą su durpių įkrova Santrauka Šiais laikais tiek išsivysčiusiose, tiek ir besivystančiose šalyse egzistuojanti problema yra greitai besiplečiančių pramonės ir energetikos sektorių į aplinkos orą išmetama cheminių junginių tarša (apie 64 tūkst. tonų per metus), iš kurių apie 30 % sudaro žmogui nuodingi ir aplinkai neigiamą poveikį darantys sieros junginiai. Šiame straipsnyje trumpai aptariama iškilusi vieno iš teršalų – sieros vandenilio – problema, biologinio oro valymo privalumai, pagrindinės pasirinktos durpių bioįkrovos charakteristikos. Taip pat trumpai aptariama taikyta metodika bei gauti eksperimentų rezultatai, valant iš oro sieros vandenilį, kartu aprašomas ir biofiltracijos metu vykstantis procesas. Reikšminiai žodžiai: sieros dioksidas, biofiltras, biofiltracinis procesas, durpių įkrova.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times