Affordable Access

Circulaire inzet digestaat : berekening N-P-K-C flows voor varkensmest en digestaat bij het varkensbedrijf van De Hoeve Innovatie

Authors
  • Casu, F.A.M.
  • Verdoes, N.
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Voor De Hoeve Innovatie, onderdeel van Keten Duurzaam Varkensvlees, is een studie uitgevoerd welke modelmatig verschillende scenario’s van mestbewerking en vergisting in kaart heeft gebracht. Hierbij is gekeken naar de meest optimale N-P-K-C balans met zo min mogelijk gasvormige verliezen en behoud van organische stof. De studie wijst uit dat het dagelijks verwijderen van mest uit de stal, vergisten van verse mest en verdere verwerking van het digestaat in een dikke en dunne fractie tot de laagste ammoniak- en broeikasgasemissies leidt. Toevoeging van stromest in de vergister zorgt voor een hogere biogasopbrengst en organische stofgehalte in de mestproducten.---

Report this publication

Statistics

Seen <100 times