Affordable Access

Chemometrisch onderzoekmodel voor borging van het keuren op de aanwezigheid van residuen

Authors
  • Jansen, A.A.M.
Publication Date
Jan 01, 1991
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Wettelijke regelingen betreffende samenstelling en veiligheid van voedingsmiddelen vereisen een doelmatige controle. Dit geschiedt door een keuring, die bestaat uit het nemen van geschikte monsters volgens een vastgesteld bemonsteringsschema, gevolgd door analyse van de monsters. Wanneer de meeste te onderzoeken eenheden aan de gestelde eisen voldoen, kan een twee-traps onderzoek aantrekkelijk zijn. Eerst worden de monsters onderzocht met een goedkope en snelle 'screeningsmethode', om het grote aantal negatieve monsters (= die aan de eisen voldoen) uit te zeven. Het kleine gedeelte dat positief ( = voldoet niet aan de eisen) bevonden wordt, wordt verder onderzocht met een 'bevestigingsmethode' voor het verkrijgen van het uiteindelijke keuringsresultaat. Een dergelijk model wordt in dit rapport nader uitgewerkt en gekwantificeerd.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times