Affordable Access

Challenges and Strategies in Physics Laboratory Work : For Teachers in Swedish Upper Secondary School

Authors
  • Söderström, Emma
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Experimental laboratory work is expected to improve learning in physics education. Considering this, many studies focus on the impact of experimental laboratory activities on students’ learning and on what factors may affect the efficiency of laboratory work. Fewer studies aim to understand the perspective of physics teachers, thus contributing to a gap between physics education research and physics teacher practice. The aim of this project is to explore which challenges physics teachers face during laboratory work and which strategies they consider effective to deal with these challenges. This exploration was restricted to the Swedish upper secondary school. Teachers’ perspectives were qualitatively investigated through an interview study with six physics teachers. These interviews were semi-structured and constructed remotely via Zoom to teachers in and around Uppsala and Stockholm in Sweden. The interviews were transcribed, translated, and analysed. Through the analysis, five major and six minor challenges were identified with in total 23 strategies to deal with these. The analysis gives an overview and indication of what challenges teachers face and what strategies they consider effective to deal with these, and can provide a tool for physics teachers in practice - building a bridge over this gap between physics education research and physics education practice. / Experimentella laborativa aktiviteter förväntas förbättra lärandet inom fysikundervisningen. I detta sammanhang fokuserar många studier på de experimentella laborationernas inverkan på elevers lärande och på vilka faktorer som kan påverka effektiviteten i laboratoriearbetet. Färre studier syftar till att förstå fysiklärarnas perspektiv, vilket bidrar till en klyfta mellan fysikdidaktisk forskning och fysiklärares praktik. Syftet med detta projekt är att utforska vilka utmaningar fysiklärare möter under laborationsmoment och vilka strategier de anser vara effektiva för att hantera dessa utmaningar. Denna undersökning begränsades till den svenska gymnasieskolan. Lärarnas perspektivundersöktes kvalitativt genom en intervjustudie med sex fysiklärare. Dessa intervjuer var semistrukturerade och konstruerade på distans via Zoom till lärare i och kring Uppsala och Stockholm i Sverige. Intervjuerna transkriberades, översattes och analyserades. Genom analysen identifierades fem strre och sex mindre utmaningar med totalt 23 strategier för att hantera dessa. Analysen ger en överblick och indikation på vilka utmaningar lärare står inför och vilka strategier de anser vara effektiva för att hantera dessa, och kan ge ett verktyg för fysiklärare i praktiken – vilket bygger en bro över klyftan mellan fysikdidaktisk forskning och fysiklärares praktik. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times