Affordable Access

ALKALİ KATALİZATÖRLÜ ORGANİK DELİGNİFİKASYON SİSTEMLERİ

Authors
Publisher
SDÜ Orman Fakültesi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Alkali kraft metodu, günümüzde dünya genelinde en çok kullanılan kimyasal kağıt hamuru üretimi prosesidir. Fakat bu metodun bir çok dezavantajı bulunmaktadır. Özellikle havayı, suyu ve çevreyi kirletme özelliğindeki kimyasal maddeler kullanılmakta, oldukça yüksek yatırım ve işletme maliyetini gerektirmektedir. Hernekadar bu problemlerin tamamı elimine edilemese bile bir kısmının çözülmesi mümkündür. Labaratuvar ortamında geliştirilen yeni delignifikasyon sistemlerinin birçok avantajı olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmada da, biyokütlenin deklignifikasyonunda kullanılmak üzere, alkalilerin organik çözeltilere eklenmesiyle geliştirilen metanolle güçlendirilmiş kraft, organocell ve IDE prosesleri incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Alkalen delignifikasyon, Metanol-kraft, Kağıt hamuru, Organocell, IDE sistemi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F