Affordable Access

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok 1996 és 1999 közötti pénzügyi teljesítményének elemzése ----- Its title in English: Analysis of financial performance of the companies listed on the Budapest Stock Exchange between 1996 and 1999

Authors
Publisher
Vállalatgazdaságtan Tanszék
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Statisztika
  • Pénzügy
  • Vállalati Vezetés

Abstract

Jelen tanulmányunkban a magyar tőzsdei cégek 1996-1999 közötti teljesítményét vizsgáltuk. A tőzsdei cégeket kétféleképpen próbáltuk csoportokba sorolni: egyrészt a vállalatszintű pénzügyi mutatószámok, másrészt a piaci értékítéletet tükröző teljes részvényesi megtérülés mutató alapján. A két klaszterelemzés eredményeinek az összehasonlítása rávilágított arra, hogy a magasabb fedezeti hányadot elérő társaságok nyújtanak magasabb hozamot a tulajdonosaiknak. A tőzsdei vállalatok egy részénél már felfedezhetők az értékteremtő stratégia irányába történő elmozdulás jegyei. ------------------------------ In this article we examine the business performance of Hungarian listed companies between 1996-1999. We tried to group the listed companies in two way: firstly according to corporate based financial ratios, secondly according to total shareholder return index, which reflect the market evaluation. Comparison of the results of two cluster analysis showed that the companies with higher gross margin provide higher retutn to their shareholders. A few of the listed companies show the features of value based strategy.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments