Affordable Access

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG MÁU LEUCOCYTOZOON SP. Ở MỘT SỐ GIỐNG GÀ TẠI THÁI NGUYÊN

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Giống Gà
  • Leucocytozoon Sp
  • Tỷ Lệ Nhiễm
  • Tỉnh Thái Nguyên

Abstract

TÓM TẮT Nghiên cứu tình hình mắc Leucocytozoon sp ở một số giống gà nuôi tại Thái Nguyên, kết quả cho thấy: Qua theo dõi triệu chứng lâm sàng đặc trưng, tỷ lệ mắc bệnh do Leucocytozoon sp ở các giống gà không có sự chệnh lệch lớn, biến động từ 15,22% đến 19,59% trên số gà kiểm tra. Cụ thể đối với đàn gà Mía, số đàn mắc là 11/31 đàn ,chiếm tỷ lệ 35,48%, gà Lương Phượng 14/37 đàn ( 37,84%); gà Sasso 9/22 đàn ( 40,91%) và ở gà địa phương là 15/39 chiếm 38,46%. Qua xét nghiệm máu cho thấy ký sinh trùng phát hiện ở cả gà bệnh và gà khỏe, tỷ lệ dương tính ở gà bệnh là 84,05 % và ở gà khoẻ là 35,87 %. Cường độ nhiễm Leucocytozoon sp ở gà bệnh chủ yếu ở mức nặng 52,55 % và rất nặng là 30, 66 %, gà khoẻ chỉ mắc ở cường độ nhẹ 18,18% và rất nhẹ là 81,82 % số gà dương tính Từ khoá : Giống gà , Leucocytozoon sp , Tỷ lệ nhiễm, Tỉnh Thái Nguyên

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments