Affordable Access

INSECTICIDAL TOXICITY OF 1,8-CINEOLE, CAMPHOR AND EUGENOL ON TRIBOLIUM CASTANEUM (HERBST)

Authors
Publisher
The Faculty of Agriculture in Osijek and Agricultural Institute Osijek
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • 1
 • 8-Cineol
 • Kamfor
 • Eugenol
 • Tribolium Castaneum
 • Imago
 • Ličinka
 • Kukuljica
 • Potomstvo
 • 1
 • 8-Cineole
 • Camphor
 • Eugenol
 • Tribolium Castaneum
 • Adult
 • Larvae
 • Pupae
 • Progeny

Abstract

Poljoprivreda 14.pdf 80 Sa`eci doktorskih disertacija – Doctoral thesis summaries POLJOPRIVREDA 17:2011 (1) 80-81 Sa`eci doktorskih disertacija – Doctoral thesis summaries ISSN 1330-7142 UDK = 632.7 INSEKTICIDNA TOKSI^NOST 1,8-CINEOLA, KAMFORA I EUGENOLA NA TRIBOLIUM CASTANEUM (HERBST) Anita Liška, dipl.inž.(1) Disertacija (2) [email protected] Testirana je kontaktna i fumigantna učinkovitost (u laboratorijskim uvjetima), 1,8-cineola, eugenola i kamfora na imago, ličinke i kukuljice kestenjastoga brašnara Tribolium castaneum (Herbst), i njihov utjecaj na potomstvo. Kontaktnom aplikacijom ostvareni su pozitivni rezultati za sve tri komponente na sva tri razvoj- na stadija T. castaneum, a najveću je učinkovitosti imao 1,8-cineol, slijedi eugenol te kamfor. Fumigantna aktiv- nost sve tri komponente općenito je bila slabije izražena u odnosu na kontaktnu primjenu, s najboljim učinkom na sve testirane razvojne stadije T. castaneum 1,8-cineola, zatim kamfa te eugenola. Fumigacijom u ispunjenome prostoru zrnom pšenice zabilježeno je slabije djelovanje sve tri komponente za sve razvojne stadije u odnosu na prazan prostor, s najboljim učinkom 1,8-cineola, zatim kamfora te eugenola (eugenol nije imao letalan učinak za stadij imaga). Za ličinke, učinkovitost 1,8-cineola je u ispunjenom prostoru smanjena za 3,5x, eugenola za 32x, a učinkovitost kamfora nije se značajno mijenjala. Toksičnost komponenata na stadij kukuljice T. casta- neum bila je izražena letalno i s direktnim utjecajem na metamorfozu kukuljica u imago. Između spolova kukulji- ca zabilježene su značajne razlike u učinkovitosti kompo- nenata, s najjače izraženim razlikama kod 1,8-cineola te kamfora, a najslabije kod eugenola. Muški spol općenito je senzibilniji na komponente, a kod ženskoga spola uočeno je više deformiranih jedinki (naročito u tretmanu fumigacije s kamforom). Općenito, najtolerantniji stadij je stadij kukuljice; na kontaktnu i fumigantnu aplikaciju svih komponenata. Utjecaj na smanjenje b

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F