Affordable Access

Recenzija knjige: Vidoje Vujić (prir.): UPRAVLJANJE ZNANJEM I LJUDSKIM RAZVOJEM U TURIZMU / KONOWLEDGE MANAGEMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN TOURISM

Authors
Publisher
Croatian Communication Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

informatologia_knjizniblok_final44.indd ISSN 1330-0067 Coden: IORME 7 RECENZIJE I PRIKAZI / BOOK REVIEWS AND REVIEWS Informatol. 44, 2011., 1, 80-83 80 RECENZIJE KNJIGE / BOOK REVIEWS Vidoje Vujić (prir.): UPRAVLJANJE ZNANJEM I LJUDSKIM RAZVOJEM U TURIZMU / KONOWLEDGE MANAGEMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN TOURISM, Opatija, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2010., 522 str. Ugledni sveučilišni profesor i ekspert za upravljanje ljudskim potencijalima prof.dr.sc.Vidoje Vujić priredio je dvojezičnu (hrvatski i engleski jezik) znanstveno vrijednu knjigu UPRAVLJANJE ZNANJEM I LJUDSKIM RAZVOJEM U TURIZMU / KONOWLEDGE MANAGEMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN TOURISM, u volumenu od 512. stranica ukupnog teksta (263.str. na hrvatskom jeziku i 259. stranica prevedenog teksta na engleski jezik). Nakladnik ove vrijedne znanstvene knjige je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija u nakladi od 300 primjeraka. Recenzenti knjige su ugledni znanstvenici prof.dr.sc.Dragoljub Kavran i prof.dr.sc.Josip Deželjin. Knjiga je u sadržajnom smislu, uz autorski predgovor, podijeljena u tri temeljna poglavlja: (1) Novi izazovi u turizmu i identitet u nastajanju; (2) Upravljanje i mjerenje ljudskog razvoja; i (3) Upravljanje znanjem u turističkim destinacijama. U autorskom predgovoru prof.dr.sc.Vidoje Vujić ukazuje »kako turizam, kao sociokulturni fenomen i kao radno intezivirana djelatnost sve više karakterizira znanje i stvaralaštvo brojnih gospodarskih i društvenih struktura i ljudi kao najvažnijeg čimbenika njegove poslovne turističke izvrsnosti«. Upravljanje i znanje postaju fundamentalna karakteristika novog informacijskog i komunikacijskog turističkog društva, u kojem znanje, ekonomija i komunikacija postaju stvarni povezujući elementi turističke globalizacije na svim razinama turističkog razvoja. Kako turizam ima antropologijske temelje, ne samo sociokulturne dimenzije, turizam postaje komunika

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F