Affordable Access

1204, març. Establiment

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Establiment que fa l'abat Bernat de Vilabertran a Semon i a la seva esposa d'una terra situada a Sant Feliu de Guàrdia, a migdia del mas Tor, de la mateixa llargada que el mas i de dues braces d'ample, per fer-hi casa, a cens d'una gallina, per 12 diners d'acapte

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.