Affordable Access

CELOVITA ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA

Authors
  • GAŠPAR, ŠPELA
Publication Date
Mar 25, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu je predstavljena celovita analiza poslovanja podjetja Generali leta 2007, ki je bilo zadnje leto predkriznega obdobja, in v pokriznem obdobju od leta 2015 do leta 2018. Zavarovalnica Generali spada v zasebni sektor, kar pomeni, da je njeno delovanje odvisno od sredstev, ki jih pridobi oziroma ustvari sama. S tega vidika naslavlja tako obstoječe kot bodoče partnerje oziroma stranke. Torej ji je v interesu, da nudi storitve, ki jih uporabniki potrebujejo. Namen diplomskega dela je ugotoviti in predstaviti delovanje celotne organizacije z vidika zaposlenih ter z vidika dobička pred kriznim obdobjem in po kriznem obdobju nedavne gospodarske in finančne krize. Finančni vidiki poslovanja omenjene zavarovalnice so z vidika našega raziskovanja zanimivi predvsem ob dejstvu, da je, kot smo že izpostavili, omenjeni pravni subjekt zasebne narave, zato je odvisen od lastnega delovanja oziroma dobička. Hkrati se ukvarja z zagotavljanjem dolgoročnih storitev, ki jih uporabniki štejejo kot naložbo v prihodnost. Za analizo poslovanja podjetja Generali smo uporabili komparativno in deskriptivno metodo. Poleg teh metod smo uporabili še zgodovinsko metodo raziskovanja, in sicer za analizo podatkov iz različnih zgodovinskih oziroma časovnih obdobij. V grobem lahko rečemo, da kriza ni negativno vplivala na delovanje zavarovalnice, predvsem zato, ker podatki o dobičku omenjenega obdobja kažejo pozitivne rezultate. Ključna ugotovitev je, da je zavarovalnica Generali uspešna na slovenskem trgu, zato je tudi upravičeno največja tuja zavarovalnica v Sloveniji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times