Affordable Access

Celostna ureditev poplavnega območja vodotoka Medija

Authors
  • Bajde, Luka
Publication Date
Oct 01, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo obravnava poplavno problematiko v Zagorju ob Savi in obstoječe ter potencialne pristope zagotavljanja poplavne varnosti. Primerjava arhiva preteklih poplav in hidrološke študije hudournika Medija opredeli dejansko stanje poplavne ogroženosti in ugotovitve preveri na terenu. Delo celostno obravnava okoljske dejavnike in potrebe prebivalstva na poplavnem območju v merilu povirja, odseka vodotoka in naselja Kisovec. Predlagan načrt zadostuje hidrološkim potrebam vodotoka, estetskim in funkcionalnim merilom ter predstavlja prispevek stroke krajinske arhitekture k načrtovanju poplavno ogroženih območij.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times