Affordable Access

Delayed and non-union in fractures of the neck of the femur in children

Authors
Publisher
Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Child
  • Femoral Neck Fractures

Abstract

Bu çalışmada, kliniğimizde 1978-1988 yılları arasında, çocukluk çağı femur boyun kırığı sonucu kaynama gecikmesi ve kaynamama saptanan 12 olgunun değerlendirilmesi yapıldı. Olguların 3'ü kız 4'ü erkek olup ortalama yaşları 11.4 idi. Kırık, 11 olguda travmatik, 1 olguda patolojik idi. Kaynama sorunu, 6 olguda sınıkçı tedavisi 4 olguda konservatif tedavi, 2 olguda cerrahi tedavi sonrası gelişmişti. Olguların 7'si cerrahi tedavi kabul etti. 3 olguda subtrokanterik osteotomi ile birlikte greftleme, 2 olguda Pugh çivisi ile çivileme ile birlikte grefteleme, 2 olguda Knowles çivileri ile çivileme ile birlikte greftleme ameliyatları yapıldı. Knowles çivileri ile çivileme yapılan 2 olguda kaynama olmadı. Kaynama olmayan olgulardan biri takipten çıktı. Diğer olguda daha sonra subtrokanterik osteotomi yapılarak kaynama elde edildi. Böylece 6 olguda kaynama sağlandı. Bu tür olgularda, subtrokanterik osteotomi ile birlikte greftleme yönteminin daha uygun olduğu sonucuna varıldı.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F