Affordable Access

Any wahala in Ghanaian press? En undersökning av demokrati och tidningar i Ghana

Authors
Publisher
Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Demokrati
  • Media
  • Textanalys
  • Ideal
  • Ghana
  • Social Sciences
  • Samhällsvetenskaper
  • Social Sciences

Abstract

Abstract Föreliggande arbete diskuterar ghanianska tidningar ur ett demokratiskt perspektiv. Genom att konstruera en idealmodell för hur dessa tidningar bör se ut i ?den bästa av alla demokratier? beskrivs hur verkligheten bör förhålla sig till ett ideal. Denna modell prövas sedan, genom en kvantitativ textanalytisk metod, på ett empiriskt material som består av artiklar från fem olika ghanianska tidningar. Utifrån dessa artiklar är syftet sedan att undersöka till vilken grad de ghanianska tidningarna lever upp till det utvalda demokratiska idealet. Beroende på i vilken grad de gör det besvaras frågan vilka demokratiska möjligheter och problem som tidningarna i Ghana verkligen ger upphov till. Slutsatserna blir att ghanianska tidningar bidrar med möjligheter för demokratin men samtidigt ställs inför vissa demokratiska utmaningar.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F