Affordable Access

MODERATING EFFECT OF EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND BUSINESS PERFORMANCE RELATIONSHIP OF CROATIAN SMALL AND MEDIUM SIZED MANUFACTURING ENTERPRISES

Authors
Publisher
Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Poduzetnička Orijentacija
  • Uspješnost
  • Okolina
  • Mala I Srednja Proizvodna Poduzeća
  • Republika Hrvatska
  • Entrepreneurial Orientation
  • Firm Performance
  • External Environment
  • Manufacturing Sector
  • Smes

Abstract

Poduzetnička orijentacija predstavlja strateški stav poduzeća da bude inovativno, proaktivno, sklono riziku, autonomno te agresivno nasuprot konkurenciji. Poduzetnička orijentacija, kao koncept, odnosi se na promociju poduzetničkih inicijativa na svim organizacijskim razinama prilikom formuliranja i implementiranja poslovnih strategija. Svrha je ovog članka ispitati utjecaj poduzetničke orijentacije na poslovnu uspješnost hrvatskih malih i srednjih proizvodnih poduzeća, pri čemu su fi nancijski i nefi nancijski pokazatelji promatrani kako bi se preciznije istražili višedimenzionalna gledišta navedenog odnosa. Također, u članku se ispitivao direktan i moderatoran utjecaj okoline na promatrane varijable. Rezultati ovog istraživanja korisni su kako za znanstvenike, tako i za donosioce odluka u poduzećima da bi jasnije razumjeli ulogu i značaj poduzetničke orijentacije u postizanju poslovnu uspješnosti malih i srednjih proizvodnih poduzeća u kontekstu srednje razvijene zemlje.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F