Affordable Access

Llucmajor de pinte en ample, núm. 076

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

Gran oster" centra 401n Número 76 - Febrer 88 1de pinte en arn' ple (.;(0:1 Preu: 90 pts. Sa Marina, una área a protegir Entrevistes: Miguel Manresa, encarregat del Cementeni Francesc Vidal, president de l'associació de vanats SUPE!) Dili,E811 Per un millor servei al client ja podeu gaudir dels PREUS MES COMPETITIUS del mercat amb tota classe de FRUITA a més de la nova direcció a la CARNISSERIA Superderesa, el supermercat de Llucmajor per a tota Mallorca de pinte en Ample Revista mensual Depatilt legal PM 350-1.981 Any VII EDITA: Obra Cultural Balear de Llucmajor. INFORMACIO I PUBLICITAT: Carrer Esperança, 2 (Uucrnajor) DIRIGEIX: Catalina Font COL.LABOR EN: Joana Artigues Francisca Barceló Ignasi Barceló Miguel Barceló Miguel Bezares Francisca C. Cabot Francisca Capella Miguel Carden Joan Clar Joan Contest( Bartomeu Font Joana Font Candida Gamundi Antoni Garau Catalina Garau Joan B. Garau Maties Garcías Miguel Janer Coloma Julia Antonio Llompart Miguel Mascará Maties Mut Miguel Mut Guillem Oliver Jaume Oliver Margalida Palou Sebastià Rubí Miguel Sbert Tomeu Sbert Catalina Serra Jerônia Socias Joan Socias Gabriel Thomas Amau Thomas Pere F. Torrents Francesc Verdera SECCIO ESPORTIVA: Coordinador: Joan Quintana Col.laboren: Sebastià Monserrat Jaume Manresa FOTOGRAFIES: M. Oar Fermin Mut Fotos Antoni Monserrat Antoni Oliver IM P RIM EIX: Edicions Manacor S.A. Ronda del Port, 60 El pensament de la Revista s'expressa només a través de l'Editorial. Pág. 3 Voleu fresses? Els darrers dies de Carnaval, han estat des de fa segles un fita important disn el calendari festiu de Mallorca, una festa de llibertat i de llibertats, de vida a lloure al carrer: el breu regnat de Carnestoltes, En Camestortes, abans dels rigors de la Jaia Quaresma, que sempre ho ha estat més per a els pobres i en moas d'aspectes de la vida social, dura quasi tot l'any. Quarante anys de dejuni politic i cultural, que han coincidit amb el daltabaix de transformacions que el turisme

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F