Affordable Access

Premi Cirit: Estudi demogràfic del fitoplàncton

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_03 fonts - aí)riÍ"2ÒÒ2 ACTUALITAT CUPI RODON Judit Martínez de TIES Argentona ha obtingut un premi Cirit amb el treball de recerca Estudi demogràfic del fitoplàncton Els Premis Cirit estan destinats a fomentar l'esperit científic del jovent i valoren entre d'altres l'o- riginalitat i l'interès del tema, la correcció metodològica í el rigor científic de les conclusions, la magnitud del treball, la qualitat lingüística i la presentació gene- ral del treball. El premi consis- teix en 420,71 euros (70.000 ptes.) per l'autora. L'acte de lliu- rament del premi va ser dissabte 15 de desembre de 2001 al Palau de la Generalitat. Aquest és el tercer reconeixe- ment a la tasca realitzada per l'autora; el primer va ser el Premi Baldin Reixach, el segon de la Universitat de Girona, i cl tercer, i més important, el Premi Cirit. Cal destacar el volum de feina feta, la bona síntesi de la recerca bibliogràfica, la coordinació de la recollida del fitoplàncton, cl domini de les eines informàti- ques i l'excellent presentació. Com a tutora del treball, la meva tasca va ser aportar els elements necessaris que suposessin una orientació que permetés formular una hipòtesi i dissenyar la recer- ca, realitzar l'experimentació i contrastar els resultats obtinguts per deduir-ne unes conclusions. L'autonomia en el treball i cl seu entusiasme engrescador l'han fe- ta mereixedora del reconeixe- ment i divulgació de la seva tasca investigadora. Cal agrair la col·laboració a totes aquelles persones que de manera desinteressada l'han ajudat Í han fet possible aquest excel·lent creball. JUDIT MARTÍNEZ Cstudi demogràfic del fitoplàncton: un treball, una experiència ' / y « & , •" ovint em pregunto ^ ^ ^ com és que vaig * k. ^ M aprofundir en aquest '""' * tema com a trama del meu treball de recerca, però altres cops recordo l'experiència i m'adono del "vici" que provoca endinsar-te en un aspecte irrelle- vant de la vida i intentar esbrinar el seu s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F