Affordable Access

El mossén Pere Matamala Castanyer ens va deixar

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El mossen Pere Matamala Castanyer m r 4 . r JOAN RlUS PLANAS MossBn Pere era una persona amb qui a la primera conversa ja es produia una química que feia que naixés un wrrent d'amistat que ja no es trencaria mai mes. Jo vaig tenir la sort de fer algunes col.laboracions amb ell. Era molt intel4igent. sabia escoltar, sabia aconsellar i sabia escriure; dic aixb perque I'any 1986, quan va marxar per anar a Sant Feliu de Guixols, li vaig demanar si em podria guardar el full parroquia1 de cada setmana i em va dir que si; el1 ja sabia que jo guardava els seus escrits mentre va estar a Canet (actualment els tinc tots enquadernats). Un dia en una carta, en parlar dels fulls parroquials, em va preguntar que en feia i jo li vaig contestar: «Amb els seus escrits he aprks a escriure forqa bB el catala i li prego que no deixi mai d'escriure, doncs, cense cap mena d'anim de critica. penso que moltes vegades es fa tan bona feina escrivint, com des de la trena)). Mossen Pere escrivia un catala de terra endins, quefeia agradable la lectura. Quantes vegades fent un escrit. resto enrocat i penso, com ho diria aixb mossen Pere? ... i repassant els seus fulls. trobo la solució. Vull explicar un fet curiós que crec que pot ser un fragment de la histbria local. L'any 1948 funcionava una fusterialebenisteria al carrer Abell núm. 37. D'aquesta empresa n'era propietari Josep Vila Madorell. Sembla ser que estava mancat de ma d'obra especialifzada i va llogar un ebenista de Breda. Breda, a part de la terrissa. tenia diverses fabriques de mobles i bona ma d'obra. Aquest bredenc. incorporat C'aiiotjava en una pensib i el dissabte 1 marxava a casa. pero les vesprades dels dies de treball eren llargues i avorrides. Es va assabentarque aqui a Canet hi havia una familia del seu poble. Vingue a saludar-nos i, a partir d'aquell dia, després de sopar, venia a fer una xerrada fins a I'hora d'anar a dormir a la pensió. La conversa, us la podeu imaginar: B

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F